ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миодраг Продановић, Стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 057/340-836
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско прекопавање јавних површина
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о условима и начину прекопавања јавних површина на подручју града Источно Сарајево, члан 2. и 5. (број Одлуке: 01-013-20-46/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за израду рјешења о прекопу 200 КМ за рјешење о прекопу у 1. грађевинској зони и 50 КМ за рјешење о прекопу у осталим грађевинским зонама. 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Тачна локација прекопавања јавне површине
Врста радова
Период прекопа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана РУ за гео имовинско правне послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ)
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Документ важи за одобрени период прекопавања јавне површине
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева