ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мира Ђуровић, Администратор
Телефон: 057/340-836
E-мејл: miradurovic@opsitnains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закључење уговора о закупу стамбеног простора, економично и рационално располагање државном имовином у складу с важећим прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима, члан 1. и 3. (Службени гласник Републике Српске број: 124/08,58/09, и 95/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. и 206. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о локалној самоуправи , члан 14. (Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Правилник о закупу станова који су у власништву општине Источно Ново Сарајево, члан чл 1-11. (Службене новине града Источно Сарајево, број 6/9)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксеном марком
Накнада за закуп стана на мјесечном нивоу Зависно од категорије корисника, цијена закупа стана на месечном нивоу од 0,50 до 2 КМ/м2 стана
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца захтјева
ЈМБ
Контакт телефон
Локација стана
Период закупа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа Протокол општине Оригинал
Лична карта МУП Копија
Доказ да странка не посједује стан или кућу или да није продат РУ за геодетско-имовинске и правне послове Овјерена копија
Доказ да странка не посједује стан или кућу или да није продат – изјава Надлежни општински орган Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. (Рок је условљен измирењем обавеза).
Накнада за закуп стана на мјесечном нивоу.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева