ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Нада Атељевић, Шеф Одсјека
Телефон: 057/340-836, лок 111
E-мејл: nada.ateljevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција угашених заједница на подручју општине Источно Ново Сарајево
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, члан 23 (Службени гласник Републике Српске, бр.101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, члан 16. и 27. („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса (за упис статусне промјене заједнице етажних власника) 40 КМ 555-002-01548658-52 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште регистарског органа
Назив и сједиште заједнице етажних власника
Предмет пријаве
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа Прописан образац Оригинал
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница ет власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница ет власника Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. (Сви документи се прилажу у 3 примјерка.)
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева