ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мира Ђуровић, Администратор
Телефон: 057/340-836
E-мејл: miradurovic@opsitnains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закључење уговора о закупу пословних простора, економично и рационално располагање државном имовином у складу с важећим прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи РС, члан 30. (Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ); Закон о закупу пословних зграда и пословнбих простора БиХ , члан 5. и 31. (Службени гласник СР БиХ, број: 33/77, 12/87, 30/90, 7/92); Закон о стварним правима, члан 3. (Службени гласник Републике Српске број: 124/08,58/09, и 95/11); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 35. (Службене новине града Источно Сарајево, број: 13/14); Одлука о закупу зграда и пословних простора општине Источно Ново Сарајево , члан 1-35. (Службене новине града Источно Сарајево )
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 2 КМ (на захтјев) Таксеном марком
Накнада за кориштење пословних простора Почетна цијена закупнине одређује се према зонама у којима се налазе пословни објекти, пословним дјелатностима и површини пословног простора, на следећи начин:
Прва и друга зона:
– За угоститељску, прометно-трговачку, услужну и финансијску дјелатност….9 КМ/м2
– Ординације и канцеларијско пословање….7 КМ/м2
– За занатско-производну дјелатност, складишта, магацине и атељее…..4 КМ/м2
Трећа и четврта зона:
– За угоститељску, прометно-трговачку, услужну и финансијску дјелатност….6 КМ/м2
– Ординације и канцеларијску дјелатност….5 КМ/м2
– За занатско-производну дјелатност, складишта, магацине и атељее…. 3 КМ/м2
Пета и шеста зона:
– За угоститељску, прометно-трговачку, услужну и финансијску дјелатност….4 КМ/м2
– Ординације и канцеларијску дјелатност….3 КМ/м2
– За занатско-производну дјелатност, складишта и магацине….2 КМ/м2
У свим зонама за пословне просторе површине веће од 30 м2, утврђена цијена закупнине умањује се по следећим критеријима:
– од 30 м2 до 60 м2 за 15% од почетне цијене
– од 60 м2 до 100 м2 за 20% од почетне цијене
– од 100 м2 до 150 м2 за 30% од почетне цијене
– од 150 м2 па навише за 40% од почетне цијене
567-483-82000002-78 Прима. Општина Источно Ново Сарајево
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
Локација пословног простора (улица и број)
Дјелатност која се намјерава обављати у закупљеном простору
Период закупа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрованој дјелатности Надлежно Одјељење за привреду / Суд Копија
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Накнада за кориштење пословних простора.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева