ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мира Ђуровић, Администратор
Телефон: 057/340-836
E-мејл: miradurovic@opsitnains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се омогући планско коришћење градског грађевинског земљишта ради постављања привремених објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан члан. 13 (Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Закон о грађевинском земљишту Републике Српске, члан 20. („Службени гласник републике Српске“, број: 112/06); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 35. (Службене новине града Источно Сарајево, бр. 13/14); Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених објеката , члан 1-38. (Службене новине града Источно Сарајево 19/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Накнада за закуп грађевинског земљишта Почетна цијена закупнине за кориштење грађевинског земљишта у својини Општине по 1м2 земљишта износи: 1) у I зони…..5,00 КМ/м2; 2) у II зони….4,00 КМ/м2; 3) у III зони…..3,00 КМ/м2; 4) у IV зони….2,00 КМ/м2; 5) у V зони…..1,00 КМ/м2 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722412; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Источно Ново Сарајево ; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима/ назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ/ЈИБ
Контакт телефон
К.Ч. и К.О. Земљишта које се даје у закуп
Локација земљишта (улица и број)
Дјелатност која се намјерава обављати на закупљеном земљишту
Период закупа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрованој дјелатности Надлежно Одјељење за привреду / Суд Копија
Уговор (ако се ради о продужењу) Надлежни орган Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
Накнада за закуп грађевинског земљишта.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева