ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слободан Шиљеговић, Стручни сарадник за геодетске послове
Телефон: 057/340-836
E-мејл: slobodan.siljegovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се провјерава да ли је ископ темеља извршен у складу са записником о исколчењу, с циљем наставка извођења радова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 138. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за провјеру – контролу ископа и темеља објекта 30 КМ 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново Сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
Контакт адреса
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Број грађевинске дозволе
Број записника о исколичењу
Број парцеле ( к.ч. број)
Катастарска општина
Адреса локације
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Грађевинска дозвола Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Записник о исколчењу Општина Источно Ново Сарајево Овјерена копија Остаје обавеза подносиоца да доставља документе у прилогу, а да се по службеној дужности ти документи прибављају ако их странка не може доставити из оправданих разлога.
Главни пројекат Овлаштено правно лице На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева