ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за просторно уређење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Дамјановић, Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057/340-836
E-мејл: urbanizam@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање утврђујућег рјешења за објекте изграђене прије 1980. године и омогућавање остваривања права подносиоца захтјева на основу тог рјешења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу РС, члан 151. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за израду утврђујућег рјешења за изграђене објекте 100 КМ 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈМБ или ЈИБ
Контакт телефон
Намјена објекта
Година изградње
Број катастарске честице
Ознака катастарске општине
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву з.к. уложак Општински суд Сарајево Копија
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Источно Сарајево Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
Увјерење РУ о времену градње објекта Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, ПЈ Источно Сарајево Копија Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за ове документе)
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева