ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, Начелник Одјељења за општу управу
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање статуса држављанства БиХ и РС и, на основу тога, остваривање других права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 20. (Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 4. ст. 2. („Службени гласник БиХ“ број 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Упутство о накнадном упису у МКР који су стекли држављанство РБиХ у складу са Законом о држављанству РБиХ, члан 1, 2, 3. и 7. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 27/00 и 57/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБ
Име и презиме лица које се уписује
Мјесто и датум рођења
ЈМБ
Подаци о родитељима
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
Извод из МКР за лице којем се уписује држављанство Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о држављанству БИХ родитеља Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да није уписан у МКД по рођењу и држављанству и пребивалишту родитеља Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту за лице којем се утврђује држављанство МУП Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да није уписан у МКД по пребивалишту Матична служба Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева