ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Катић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање права подносилаца захтјева на основу доказа/увјерења из матичних евиденција.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 54, 55. и 57. (Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13); Закон о држављанству РС, члан 36. (Службени гласник РС број: 59/14); Закон о општем управном поступку, члан 159. (Службени гласник Републике Српске, бр.13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 189. и 209. (Службени гласник РС број. 55/10, 119/12 и 64/13); Упутство о начину вођења евиденције о држављанству и начину издавања увјерења о држављанству, члан тачка 11, 12, 13. и 14. (Службени гласник РС, број: 36/00)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име родитеља
ЈМБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (пасош или возачка дозвола) МУП На увид
Пуномоћ уз индетификациони документ опуномоћеника Надлежни орган управе или нотар Копија или На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева