ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, Начелник Одјељења за општу управу
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписом у МКР уз констатацију држављанства БиХ, РС омогућује се рјешавање статусних питања и остваривање других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству БиХ, члан 4. и 30. (Службени гласник БиХ број: 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о накнадном упису у МКР лица која су стекла држављанство РБиХ у складу са Законом о држављанству РБиХ, члан 1, 2, 3. и 7. (Службени гласник БиХ, број: 27/00 и 57/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме лица за које се тражи упис
Датум и мјесто рођења и ЈМБ
Раније држављанство
Правни основ по коме се тражи накнадни упис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР и МКВ Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту лично или од родитеља МУП Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да није уписан у МКР по садашњем и ранијим пребивалиштима Матичне службе Оригинал
Увјерење о држављанству родитеља Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Лична карта МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева