ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Лаловић, Начелник Одјељења за општу управу
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадним уписом у МКУ се омогућује остваривање насљедних права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 5, 42. и 46. (Службени гласник РС, број: 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, члан Тачке 160 – 172. (Службени гласник РС, број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса становања
Контак телефон
Име и презиме умрлог
Датум и мјесто смрти
Датум и мјесто рођења умрлог
Националност
Вјероисповијест
Мјесто сахране
ЈМБ
Број л.к. и МУП
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ смрти Надлежна здравствена установа Оригинал
Извод из МКР и МКВ уколико је лице било у браку Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Увјерење да умрли није уписан у МКУ Матична служба Оригинал
Лична карта умрлог МУП Копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева