ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиља Јашаревић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписом у МК држављна остварују се права утврђена Законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 20. и 21. (Службени гласник РС број: 111/09 и 43/13); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 4. („Службени гласник БиХ“, број 4/97, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о накнадном упису у МКР који су стекли држављанство РБиХ у складу са законом о држављанству РБиХ, члан 2. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 27/00 и 57/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 2 КМ (на захтјев) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име и презиме дјетета
Адреса становања родитеља
Подаци о родитељима
ЈМБ родитеља дјетета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР дјетета Матична служба Оригинал
Увјерење о држављанству родитеља Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Лична карта родитеља и пријава пребивалишта МУП На увид
Увјерење да дјете није уписано у МК држављана по мјесту рођења Матична служба Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева