ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиља Јашаревић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о умрлим лицима, престанак права и обавеза за умрлог и остваривање права насљедника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 25-30. (Службени гласник РС број: 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 160-169. (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме пријавиоца смрти
Адреса становања пријавиоца
Име и презиме и пол умрлог
Држављанство умрлог
Националност и вјероисповјест умрлог
Адреса становања умрлог
ЈМБ
Датум и мјесто смрти умрлог
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти и дозвола за сахрану Здравствена установа Оригинал
Извод из МКР умрлог Матична служба Оригинал или Овјерена копија
Лична карта умрлог и пријава пребивалишта МУП На увид
Лична карта пријавиоца смрти МУП На увид
Извод из МКВ за лица у браку Матична служба Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева