ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиља Јашаревић, Матичар
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о закљученом браку и остваривање права која проистичу из тог статуса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 22, 23, 24. и 48. (Службени гласник РС број: 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, члан тачка 143-148. (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12 и 64/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса За захтјев за закључење брака у просторијама општине: радним даном – 30,00 КМ, нерадним даном – 50,00 КМ и ван просторија општине – 100,00 КМ 567-483-82000006-66 Вр.прих.: 722521; буџ.орг. 1088130; прима. Општина Источно Ново сарајево; Позив на број 88
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме будућих супружника
Подаци о родитељима супружника
ЈМБ супружника
Адреса становања
Изјава о презимену будућих асупружника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР будућих супружника Матична служба Оригинал
Увјерење о држављанству будућих супружника Матична служба Оригинал
Лична карта или пасош за странце МУП На увид
Увјерење о слободном брачном стању за стране држављане Матична служба Оригинал
Лична карта свједока/кумова МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева