ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славојка Кулина Моравац, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа и Драгана Вукмановић, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доказ истинитости потписа и рукописа, односно да је препис вјеран изворној исправи или овјереном препису изворне исправе, чиме се омогућује остваривање других права странке.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа, члан 1 – 18. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09); Закон о општем управном поступку, члан 87. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Упутство за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа, члан Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“ бр. 76/10 и 97/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 1. Овјера сваког потписа – 2 КМ, 2. Овјера сваког преписа – 2 КМ, 3. Овјера рукописа или овјера преписа од сваког полутабака оригинала-2 КМ, 4. Овјера уговора о купопродаји, о закупу, коришћење и др. осим уговора о продаји непокретности – 5 КМ, 6. Овјера потписа на пуномоћи – 5 КМ, 7. Овјера службених аката или др. исправа и њихово преписивање: 1) преписивање од полутабака оригинала – 5 КМ, 2) овјеравање од полутабака оригинала – 3 КМ, 8. Овјера плана, цртежа, пројекта и сл.-5 КМ. За овјеру сваког потписа изван просторија општине такса се увећава за 100%. Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Број Л.К. и мјесто издавања, односно други идентификациони документ
Адреса становања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ на коме се врши овјера потписа или рукописа Странка Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева