ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славојка Кулина Моравац, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа и Драгана Вукмановић, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа
Телефон: 057/340-836
E-мејл: opstauprava@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доказ истинитости потписа односно рукописа, чиме се омогућује остваривање других права. Овјера на терену се врши у случајевима када грађанин није у могућности приступити у службене просторије ради овјере.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјери потписа, рукописа и преписа, члан 1-9. (Службени гласник Републике Српске бр. 106/09); Упутство за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа, члан Одредба 1. тачка 5. (Службени гласник Републике Српске бр. 76/10 и 97/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска такса Овјера потписа, преписа или рукописа од сваког полутабака оригинала-2 КМ, овјера потписа на уговору или пуномоћи-5 КМ, овјера плана, цртежа, пројекта и сл.-5 КМ. За овјеру сваког потписа изванпросторија општине такса се увећава за 100%. Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Број Л.К. и мјесто издавања, односно други идентификациони документ
Адреса становања
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ на коме се врши овјера потписа односно рукописа Надлежна установа Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, ако на документу није наведено другачије.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева