ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Поповић, Самостални стр. сарадник за ЦЗ и вођење војне евиденције
Телефон: 057/340-836
E-мејл: mladen.popovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање законом утврђених права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, члан 17. (Службени гласник РС, бр. 105/06); Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу , члан Уредба се примјењује у цјелости (Сл. гласник РС, број 17/06, 62/06, 45/07); Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција, члан Правилник се примјењује у цјелости (Сл. гласник РС, број 66/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
ЈМБГ
Број Л.К. И МУП ПС
Адреса и мјесто становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Пријава пребивалишта МУП Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 данa
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева