ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Поповић, Самостални стр. сарадник за ЦЗ и вођење војне евиденције
Телефон: 057/340-836
E-мејл: mladen.popovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање остваривања права као што је статус борца и права на личну или породичну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о административној служби у управи РС, члан 111. (Службени гласник Републике Српске бр. 62/02, 38/03, 33/04, 42/04, 49/06 и 20/07); Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 128. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име, име једног родитеља
Број Л.К. И МУП ПС
ЈМБГ
Адреса и мјесто становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Војна књижица ВРС Овјерена копија
Дозвола за кретање Војна команда Овјерена копија
Изјава странке у којој су прецизно наведени сви периоди и сва ратишта на којима је била ангажована у тим периодима, имена непосредних старјешина Одјељење за општу управу Оригинал
Изјава свједока о ангажовању подносиоца Одјељење за општу управу Оригинал
Друга потребна документа (дозвола кретања, платна листа и реверс о задужењу оружја) Надлежни орган Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева