ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Крешталица, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-621
E-мејл: slavica.draskovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита борачко-инвалидске категорије, обезбјеђење медицинске, односно физикалне рехабилитације РВИ и чланова породица погинулих бораца кроз бањско-климатско лијечење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске , члан 39. и 60. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца
Контакт телефон
ЈМБ
Да ли је бањску рехабилитацију користио раније
Користи ли лице неко од ортопедских помагала
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о утврђеном статусу Одјељење за општу управу Овјерена копија прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
Лична карта МУП Копија
Медицинска документација Медицинске установе Овјерена копија
Кућна листа овјерена од стране надлежног органа Одјељење за општу управу Оригинал
Рјешење о категоризацији борца Одјељење за општу управу Оригинал прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 10 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До 30.10. текуће године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева