ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови, Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Крешталица, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-621
E-мејл: slavica.draskovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита борачко-инвалидске категорије, стамбено збрињавање лица, корисника права на личну и породичну инвалиднину која нису стамбено збринута.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске , члан 39, 55, 60, 75. и 87. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 1., 2. и 26. ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 43/07, 73/08, 18/11)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца
Контакт телефон
ЈМБ
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца , ратног војног инвалида или цивилне жртве рата Одјељење за општу управу, војне евиденције Овјерена копија прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
Писано доказно средство издато од стране надлежних органа о стамбеној ситуацији (не старије од 6 мјесеци) Катастар, Општина Овјерена копија
Рјешење о утврђеном статусу борца Одјељење за општу управу Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
Кућна листа овјерена од стране надлежног органа (не старија од 6 мјесеци) Одјељење за општу управу, Оригинал
Доказ о здравственом стању или неспособности за рад Дом здравља Овјерена копија
Рјешење- Потврда о коришћењу социјалне помоћи Центар за социјални рад Овјерена копија
Лице које је имало статус избјеглог/расељеног лица дужно је да приложи доказ да та имовина није/ јесте враћена, замијењена, продата или уништена Надлежни кантон/општина Овјерена копија
Овјерена писмена изјава дата под пуном одговорношћу да лице јесте/није наплатило ратну материјалну штету Овјерава Одјељење за општу управу Овјерена копија
Писмена изјава којом се доказује чињеница да лице које се вратило у посјед усељивог стана или куће на територији изван РС нема намјеру да се врати у раније мјесто пребивалишта. Лична изјава коју овјерава Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева