ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Крешталица, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-621
E-мејл: slavica.draskovic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита ратних војних ивалида, утврђивање висине новчане накнаде по основу оштећења организма задобијеног вршењем војне дужности и остваривање других права на основу овог статуса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, члан 87. и 4., 41., 43., 45., 49. и 50. („Службени гласник Републике Српске“ број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 i 50/10); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, члан 1. ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 31/10); Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/10); Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ и Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“ број: 31/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
Адреса подносиоца
Контакт телефон
ЈМБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС Одјељење за општу управу, војне евиденције Оригинал Прибавља се по службеној дужности
Лична карта МУП Копија
Стара и и нова медицинска документација о рањавању, повреди, озљеди или болести Медицинске установе Овјерена копија
Увјерење о рањавању, повреди, озљеди или болести Војне поште, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (под условом да је достављено мишљење љекарске комисије у прилогу захтјева).
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 10 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева