ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за буџет и финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Трифковић, Начелник Одјељења
Телефон: 057/342-336
E-мејл: natasa.trifkovic@opstinains.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилно евидентирање уплата и усаглашавање дужничко-повјерилачких односа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о трезору, члан 6. став 6,7,8 (Сл.гласник РС бр. 16/05); Закон о пореском поступку, члан 7,76. и 77. („Сл. гласник Републике Српске“ број 102/11, 108/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о начину враћања и прекњижавања више или погрешно уплаћених јавних прихода, члан 5. и 6. („Сл. гласник Републике Српске“ број 18/08 и 111/11)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме физичког лица / назив правног лица
ЈМБ/ЈИБ
Адреса /сједиште правног лица
Датум уплате
Број жиро рачуна и назив банке за извршење поврата средстава
Порески период
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење Пореске управе Пореска управа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева