ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за буџет и финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Пандуревић, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/342-336
E-мејл: mladen.pandurevic@opstinains.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Увјерење да странка нема неизмирених обавеза, по различитим обавезама ради остваривања других права и обавеза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме физичког лица / назив правног лица
ЈМБ/ЈИБ
Адреса /сједиште правног лица
Сврха увјерења
Основа по којој је обавеза измирена и за коју се увјерење тражи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Закључак Начелника општине Општина Копија
Уговор Странка Копија
Рјешење о утврђеној обавези Надлежна установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева