ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Саша Голијанин, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-836
E-мејл: sasa.golijanin@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Након извршене овјере, гости се уписују у књигу гостију и књигу утисака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 27. и 28. (Службени гласник РС број: 15/10, 57/12 и 67/13); Закон о општем управном поступку РС, члан 190. (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге гостију у угоститељским објектима за смјештај, члан Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник РС, број: 101/11); Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге утисака у угоститељским објектима за смјештај, члан Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник РС, број: 108/11)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру књиге гостију, утисака и жалби 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса подносиоца
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Књига утисака Издавачка кућа Оригинал
Књига гостију Издавачка кућа Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева