ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ спортским клубовима при финансирању редовних и ванредних активности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту Републике Српске , члан 11, 134. и 135. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/04 и 102/08); Закон о локалној самоуправи, члан 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,118/05, 98/13); Закон о општем управном поступку, члан 206. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у РС , члан Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник РС“, број: 74/09); Правилник о категоризацији спортиста и спортова општине Источно Ново Сарајево број 01/И-013-398/09, члан 13. („Службене новине града Источно Сарајево“); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 57. („Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив спортског клуба
Адреса сједишта
Контакт особа
web site
Контакт телефон/факс
e-mail
Разлог подношења захтјева
Жиро рачун бр.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева