ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подизање квалитета културних садржаја и омогућавање задовољавања духовних потреба становника општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о удружењима и фондацијама у Републици Српској, члан 35. („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01); Закон о локалној самоуправи, члан. 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,118/05, 98/13); Закон о општем управном поступку, члан. 206. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Статут општине Источно Ново Сарајево , чл. 57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Разлог подношења захтјева
Жиро рачун бр.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева