ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ студентима на III циклусу образовања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 43. и 72. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан  57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); „Правилник о додјели финансијских средстава за суфинасирање завршног рада на II и III циклусу образовања , члан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. (‘Службене новине града Источно Сарајево“ )“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Матични број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о мјесту пребивалишта МУП Овјерена копија
Потврда о заказивању термина одбране докторске дисертације Факултет Оригинал или Овјерена копија
ж-р Банка Копија
Кратка биографија Подносилац захтјева Копија Кандидати који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у оргиналу и по могућности приложити превод на једном од службених језика у БиХ
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене статуса.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева