ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ студентима на II циклусу образовања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 43. и 72. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); Правилник о додјели финансијских средстава за суфинасирање завршног рада на II и III циклусу образовања, чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. “Службене новине града Источно Сарајево“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о мјесту пребивалишта МУП Овјерена копија
Увјерење надлежног органа факултета о положеним свим испитима на II циклусу образовања са просјеком оцјена или Увјерење о успјешно одбрањеном магистарском раду Факултет Оригинал или Овјерена копија
Кратка биографија Подносилац захтјева Копија
ж-р Банка Копија
Индекс Образовна установа Копија Кандидати који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у оргиналу и по могућности приложити превод на једном од службених језика у БиХ
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене статуса.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева