ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издвајање средстава из буџета општине за побошање стандарда студената са подручја општине и омогућавање постизања бољих резултата у учењу и раду.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА „Закон о ученичком и студентском стандарду, члан 11. (Службени гласник РС број 18/10)“; Одлука Скупштине општине Источно Ново Сарајево о усвајању буџета Општине број 01-022-137/14, члан / (‘Службене новине града Источно Сарајево“ број 01-022-137/14); Статут општине Источно Ново Сарајево, члан чл. 63. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); „Правилник о додјели студентских стипендија општине Источно Ново Сарајево број 01/I-013-301/11 i 01/I-013-215/13 , Правилник се примјењује у цјелости (‘Службене новине града Источно Сарајево“ )“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Број личне карте
Адреса становања
Датум и мјесто рођења
Контакт телефон
Жиро рачун бр.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о мјесту пребивалишта МУП Овјерена копија
Кућна листа Општина Овјерена копија
Потврду о положеним испитима, са просјечном оцјеном, из претходних година студија Факултет Оригинал или Овјерена копија
Потврду о редовном упису први пут године за коју се пријављује Факултет Оригинал или Овјерена копија
Потврда о висини примања чланова заједничког домаћинства Чек пензије, платна листа Копија
Потврда о редовном школовању чланова домаћинства који се школују Образовне институције Оригинал или Овјерена копија
Изјаву да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да студент није корисник других стипендија Општина Оригинал
Рјешење о статусу ППБ и РВИ од 1-4 категорије Борачка организација општине ИНС Оригинал или Овјерена копија
Рјешење о статусу инвалидног лица за студенте ове категорије Борачка организација општине ИНС Оригинал или Овјерена копија
Препоруку удружења „Наша Будућност“ за студенте из вишечланих породица Удружење „Наша Будућност“ Оригинал или Овјерена копија
Доказ Средње школе о проглашењу учеником генерације од стране наставничког вијећа Средња школа Оригинал или Овјерена копија
Доказ о учешћу на спортским, волонтерским и друштвено корисним активностима Разне установе и организације Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене статуса.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева