ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Самарџија, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.samardzija@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ родитељима за свако новорођено дијете ради побошања демографске ситуације на подручју општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 43. и 72. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); „Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине Источно Ново Сарајево 01/I-013-1491/14, члан 5. (‘Службене новине града Источно Сарајево“ )“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Матични број
Износ тражених средстава
Разлог подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Ж-р Банка Копија
Извод из матичне књиге рођених дјетета Општина Копија
Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева МУП Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева