ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ социјално угроженим лицима за лијечење, исхрану, плаћање режијских трошкова, трошкова сахране, набавка хране и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о социјалној заштити, члан  20., 100. и 132. („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12); Закон о локалној самоуправи , члан 43. и 72. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); „Правилник о правима, кориштењу и додјели једнократне помоћи становницима општине Источно Ново Сарајево 01/I-013-1217/14, члан 5. (‘Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 19/14)“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Матични број
Износ тражених средстава
Разлог подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа Општина Оригинал
Доказ о статусу пунољетних чланова домаћинства као и дјеце Факултет, Школа, Биро Копија
Доказ о примањима у последња три мјесеца Копија чека пензије, копија платне листе и сл Копија
Медицински налази, рачуни и сл. Надлежне медицинске и др. Установе Копија
Лична карта МУП Копија
Ж-Р Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева