ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Samardžija , Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.samardzija@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ родитељима који имају проблема у вези са планирањем породице. Општина суфинансира једну процедуру асистиране репродукције.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 72. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13); Статут општине Источно Ново Сарајево , члан 57. (Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 13/14); „Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине Источно Ново Сарајево 01/I-013-1491/14, члан 5. (‘Службене новине града Источно Сарајево“ )“
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Матични број
Износ тражених средстава
Разлог подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Ж-Р Банка Копија
Доказ надлежне канцеларије Фонда здравственог осигурања РС о признавању права на двије процедуре асистиране репродукције. Фонд здравственог осигурања РС Копија
Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева МУП Копија
Медицински налази који доказују оправдану потребу за процедуром асистиране репродукције, и медицинску документацију о претходно проведеним и неуспјелим поступцима вантјелесне оплодње. Здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева