ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вања Капор, Самост. стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 057/342-336
E-мејл: vanja.kapor@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спортске организације које су корисници буџетских средстава Општине, достављају финансијске извјештаје о утрошеним средствима, план рада и извјештаје о спроведеним активностима у претходној години. Све у циљу праћења и сагледавања стања спорта у општини, те планирања буџетских средстава за наредну годину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту Републике Српске , члан 15. („Службени гласник Републике Српске“ бр 4/02); Закон о општем управном поступку, члан 206. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о категоризацији спортиста и спортова општине Источно Ново Сарајево број 01/И-013-398/09, члан 13. (Службене новине града Источно Сарајево)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив спортског клуба клуба/НВО
Адреса сједишта
Контакт особа
web site
Контакт телефон/факс
e-mail
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац – Финансијски подаци из годишњег програма спортске организације за наредну годину Општина Оригинал или Овјерена копија
Попуњен образац – Основни подаци о организационој структури спортске организације Општина Оригинал или Овјерена копија
Попуњен образац – подаци о селекцијама и стручним кадровима спортске организације Општина Оригинал или Овјерена копија
Попуњен образац уз извјештај о реализованим активностима Општина Оригинал или Овјерена копија
Подаци уз извјештај о раду спортске организације за текућу годину Општина Оригинал или Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева