ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милан Ковачевић, Шеф Одсјека за привреду
Телефон: 057/340-836
E-мејл: milan.kovacevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Могућност легалног обављања дјелатности након радног времена одређеног општинском одлуком.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о угоститељству, члан 30. (Службени гласник Републике Српске бр. 15/10, 57/12 и 67/13); Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима РС, члан 1. Сл. гл. РС 44/11; Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на територији општине Источно Ново Сарајево, члан 7. (Службене новине града Источно Сарајево број: 9/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 30 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пуни назив угоститељског објекта
Име власника угоститељског објекта, име једног родитеља
ЈМБ/ЈИБ
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Елаборат о мјерењима заштите од буке Овлашћени институти Овјерена копија
Сагласност станара Кућни савјет или потписи 2/3 станара Оригинал
Доказ да објекат посједује видео надзор Уговор о уградњи Овјерена копија
Доказ да објекат посједује физичко обезбјеђење Уговор са Агенцијом за осигурање Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева