ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драги Јоцић, Самостални стручни сарадник из области пољопривреде и шумарства
Телефон: 057/340-836
E-мејл: dragi.jocic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација предузетника и провјера испуњености услова за пружање услуга јавног превоза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. (Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12 и 67/13); Закон о превозу у друмском саобраћају, члан 2., 6. и 52. (Службени гласник Републике Српске бр.111/08, 50/10, 12/13, 33/14) ; Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске,  Уредба се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске, број: 9/13, 33/13); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости (Сл. гл. РС бр.53/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса становања
Број личне карте
Контакт телефон
Пословно име
Подаци о сједишту
Шифра дјелатности
Начин обављања дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности Основни суд Оригинал
Возачка дозвола ЦЈБ Овјерена копија
Саобраћајна дозвола ЦЈБ Копија
Доказ о школској спреми Надлежна школска установа Овјерена копија
Потврда и Протокол о исправности и опремљености возила за јавни превоз ствари односно лица Станица за технички преглед возила Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева или одјаве дјелатности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева