ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Саша Голијанин, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-836
E-мејл: sasa.golijanin@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Безбједност пловидбе, евиденција пловила.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 60., 102. и 103. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/01, 33/06, 1/08, 100/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. (Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12 и 67/13); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавање чамца регистарским ознакама, члан  2. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 3/07 и 56/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе 50 КМ 562-099-00000556-87 Позив на број 714913
Општинска административна такса 20 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о власнику – Презиме, име, адреса
Подаци о чамцу – регистарска ознака, датум регистрације, мјесто сидрења, димензије
Намјена пловидбе
Подаци о посади
Подручје пловидбе
Границе пловидбе чамца
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал
Свједочанство-увјерење о способности за пловидбу Водопривредно предузеће Оригинал или Овјерена копија
Свједочанство о баждарењу чамца Водопривредно предузеће Оригинал или Овјерена копија
Доказ о власништву чамца Изјава овјерена од општинског органа Оригинал
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева