ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Саша Голијанин, Самостални стручни сарадник
Телефон: 057/340-836
E-мејл: sasa.golijanin@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација промјена насталих у току обављања предузетничке дјелатности у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21, 25. (Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12 и 67/13); Закон о трговини; Закон о угоститељству, члан 5. и 6. и 7. (Службени гласник Републике Српске бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15 и Службени гласник Републике Српске бр. 15/10, 57/12 и 67/13); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, Уредба се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске, број: 9/13, 33/13); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске бр. 81/12, 67/14); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске бр. 53/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 20 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име предузетника
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса становања
Број личне карте
Контакт телефон
Пословно име
Подаци који се мијењају
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева