ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Oдсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милан Ковачевић. Шеф Одсјека за привреду
Телефон: 057/340-836
E-мејл: milan.kovacevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Званични захтјев за покретање предузетничке дјелатности чиме се омогућује почетак обављања дјелатности у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске бр.13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. (Службени гласник Републике Српске бр. 117/11, 121/12 и 67/13); Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору, члан 4. (Службени гласник Републике Српске бр. 63/12); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске бр. 81/12, 67/14); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости (Службени гласник Републике Српске бр. 53/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса становања
Број личне карте
Контакт телефон
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Лични подаци о предузетнику/пословођи и овлашћења
Шифре дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности Основни суд Оригинал
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Званични захтјев за покретање предузетничке дјелатности чиме се омогућује почетак обављања дјелатности у складу са законом.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева