ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дана Ковачевић, Самостални стручни савјетник за имовинско-правне послове
Телефон: 057/340-132 лок. 108
E-мејл: dana.kovacevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Куповина непокретности ради провођења регулационих планова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 348. („Службени гласник РС“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 59/11, 60/15); Закон о локалној самоуправи, члан 30. алинеја 11. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04,42/05 и 118/05, 98/13); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 1-27. („Службени гласник РС“ број 20/12); Статут општине Источно Ново Сарајево, члан 57. („Службене новине града Источно Сарајево“, број 13/14); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 1 – 51. („Службене новине града Источно Сарајево“, број 5/14); Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, члан 1. и 2. („Службене новине града Источно Сарајево“, број 19/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (очево име ) презиме (за физичка лица) или назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈИБ
Контакт телефон
Број катастарске честице
Ознака катастарске општине
Површина у м2
Понуђена цијена по м2
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Овјерена копија
Извод из судског регистра ( за правна лица ) – не старији од 6 мјесеци АПИФ Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 45 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева