ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА  –
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дана Ковачевић, Самостални стручни савјетник за имовинско-правне послове
Телефон: 057/340-132 лок. 108
E-мејл: dana.kovacevic@opstinains.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење средстава за провођење планских аката општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 348. („Службени гласник РС“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 59/11, 60/15); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 1-27. („Службени гласник РС“ број 20/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Кауција коју плаћају подносиоци пријаве 10% почетне цијене непокретности 567-483-82000002-78 Прималац Општина Источно Ново Сарајево
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (очево име) презиме, односно назив правног лица
Адреса подносиоца
ЈИБ
Контакт телефон
Ознака катастарске честице
Ознака катастарске општине
Површина у м2
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (за физичка лица) МУП Овјерена копија
Извод из судског регистра (за правна лица) АПИФ Овјерена копија
Уплатница за кауцију Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 45 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца захтјева